Чистотата, управлението на отпадъците и екологията са приоритет в работата на Общинска администрация – Белослав

снимка: район "Западен", Община Пловдив

Чистотата, управлението на отпадъците и екологията са приоритет в работата на Общинска администрация – Белослав. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Варна от Община Белослав. Въведени са системи за разделно събиране на отпадъци – излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, разделното събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба моторни превозни средства. Също така през 2017 година е въведена система за разделно събиране на строителни отпадъци с цел тяхното рециклиране и оползотворяване. На територията на Общината, освен индивидуалните съдове за съхранение на отпадъци за домакинствата, има разположени 240 контейнери тип „бобър”, предназначени за съхранение на битови отпадъци, които се обслужват два пъти седмично. Разположени са 64 бр. контейнери в жълт цвят, предназначени за съхранение на отпадъци от опаковки – хартия и картон, метал и пластмаса, 39 бр. зелени контейнери тип „иглу”, предназначени за съхранение на стъклени шишета и буркани. В месеците от март до ноември се разполагат 64 бр. зелени контейнери за събиране на „зелени” отпадъци. Община Белослав е обезпечила нуждата от изхвърляне на отпадъци от всички видове, които е възможно да се генерират в домакинствата. През 2017 година стартираха дейностите по рекултивация и закриване на общинско депо за неопасни отпадъци, което се намира в местност ”Дълбок дол” в землището на гр. Белослав. Целта на ръководство на администрацията е да се изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи Белослав чист град в дългосрочен план. От администрацията призовават всеки, който стане свидетел на неправилно изхвърляне на отпадъци, да подаде сигнал на зеления телефон – 05112/ 35-48, 35-41, 0896/820137, както и в деловодството на администрацията.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА