Чрез наредба е регламентирано в какви часови интервали е разрешено вдигането на по-силен шум и кога това е забранено, определени са ѝ глоби за нарушителите

Благоевград. Чрез наредба за опазване на общинската собственост и обществения ред е регламентирано в какви часови интервали е разрешено вдигането на по-силен шум и кога това е забранено, определени са ѝ глоби за нарушителите, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пирин. В документа се посочва, че е забранено вдигането на шум в резултат на високо пеене, свирене, пускане на музика, строителни и производствени работи – чукане, рязане, пилене и т.н., ползването на озвучителни уредби и на шумни апарати и машини – прахосмукачки, циклеши машини и други за периода от май до септември включително от 14.00 до 16.00 часа и от 23.00 до 7.00 часа и за периода от октомври до април включително от 14.00 до 16.00 часа и от 22.00 до 07.00 часа на обществени места, в жилищните сгради и в близост до тях. За тържества, уредени по домовете, във връзка със сключване на брак, рождени и именни дни и други чествания предварително се уведомява председателя на етажната собственост, съответно председателя на домсъвета. При нарушение се налага глоба от 200 лева. При повторно нарушение- глоба от 500 лева и временно ограничаване на работното време на обекта за срок от 1 до 6 месеца.  Сватбените тържества с изпълнение на оркестър по улиците на града без издадено разрешение от общината са забранени, както и използването на звукови сигнали на моторни превозни средства при тези тържества за времето от 14.00 до 16.00 часа, с изключение за времето на празничните и почивни дни и от 22.00 до 07.00 часа. При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лева. Използването на духови и други оркестри в общодостъпни заведения на открити тераси при сила на звука над 30 децибела в непосредствена близост до жилищни блокове и частни домове от 14.00 до 16.00 часа, с изключение за времето на празничните и почивни дни и от 22.00 до 07.00 часа също е забранено. Извършване на промишлена, складова и шумна търговска дейност и устройване на горивни устройства/ монтиране на котелни устройства в жилищните сгради и комплекси/ без писмено съгласие на живущите в съседство и решение на общото събрание на собствениците- отразено в протокол е збранено. При нарушение се налага глоба от 200 лева. Миенето на тераси с открити отходни улуци изведени към улиците без да се вземат мерки за предпазване на преминаващите пешеходци е строго забранено. При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лева. Инсталирането и престояването на маси за открито сервиране в обществените пространства – тротоари и др. в часовете от 22,00 ч до 6,00 часа сутринта , когато обектът се намира в непосредствена близост до жилищна сграда – на тротоара и площадки пред блоковите пронстранства. При нарушение се налага глоба от 200 лв. При повторно нарушение –се прекратява дейността на обекта в срок до 6 месеца. Работата на заведения като: нощни барове, дискотеки, клубове и др. питейни заведения, находящи се в жилищни сгради в периода за м.октомври до м.април , /включително/ от 22,00 ч. до 7,00 часа , и от м. май до м.септември /вкл/ от 23,00 ч.до 7,00 часа. При нарушение се налага глоба от 200 лв до 500 лв. При повторно нарушение – се прекратява дейността на обекта в срок до 6 месеца. Пеене, пускане на музика на открито и използване на озвучителна техника без разрешение на Кмета на общината. При нарушение – се налага глоба от 200 до 500 лева. При повторно нарушение и всяко следващо – се налага глоба от 2000 до 5000 лева и отнема в полза на държавата на озвучителната техника.

Ливия НИНОВА