Иновативна технология за мониторинг на отпадъците по плажовете и морската повърхност е въведена чрез проект на Института по океанология във Варна

Чрез проект на Института по океанология във Варна е въведена иновативна технология с използване на безпилотен летателен апарат с мултиспектрална камера за мониторинг на отпадъците по плажовете и морската повърхност, с помощта на която могат да се наблюдават обширни и труднодостъпни по друг начин райони и акватории. Това стана ясно по време на заключителната работна среща по проект „Инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикацията и шума в морските води – MARLEN” във Варна, предаде репортер на Радио „Фокус” – Варна. По проекта са събрани данни за отпадъците в пилотни полигони от плажовете, морското дъно и морската повърхност, с което частично се попълва липсата на данни за морските отпадъци, необходими за оценка на екологичното и състояние, изготвянето на плановете за мониторинг и програмата от мерки за достигане на добро екологично състояние на морските води в изпълнение на Рамковата директива за морска стратегия на Европейския съюз. Повишен е и капацитетът на отговорните организации за оценка на екологичния статус на морските води. По проекта е създадена високоефективна система за регулярен мониторинг на еутрофикацията на повърхностните води в големи акватории с използване на океаграфски инструменти за мониторинг на повърхностните води на Черно море, инсталирани на кораби доброволци и събиращи данни по време на тяхното плаване. С помощта на стационарни инструменти с широколентови хидрофони за пасивен акустичен мониторинг са събрани данни за подводния шум, с което се поставя началото на регулярен процес за попълване на липсата на данни за шума в морската среда, също необходими  за оценка на екологичното състояние на морските води в изпълнение на Рамковата директива за морска стратегия на Европейския съюз. По време на работната среща бе отчетено, че чрез проекта е разширено сътрудничество между Института по океанология, Басейнова дирекция „Черноморски регион” и Община Бургас за подобряване на мониторинга на морските води. Повишена е и информираността на населението за екологичното състояние на морските води и ползите от опазване на чистотата им.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА