Шест общини от област Пазарджик получават допълнителни средства, отпуснати от правителството

Пазарджик. Шест общини от област Пазарджик получават средства, отпуснати от Правителството за финансиране реализацията на важни проекти.

Община Велинград получава 609 717 лева за изграждане на общински път и ремонт на улици от общинската пътна мрежа, община Пещера – 1 215 707 лева за реконструкция и рехабилитация на улици, община Ракитово- 369 200 лева за изграждане на канализация за отпадни води и благоустрояване на улица, община Септември- 1 627 550 лева за изграждане на околовръстен път, община Сърница – 570 000 лв за ремонт на улична пътна мрежа, община Батак – 474 738 лв за ремонт и рехабилитация на улици.