Шест паралелки за прием след VII клас са закрити в училищата във Варненско на първия етап на класиране

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Шест паралелки за прием след VII клас са закрити в училищата във Варненско на първия етап на класиране. Това каза за Радио „Фокус“ – Варна Венцеслава Генова, началник на Регионалното управление на образованието (РУО) във Варна. Тя припомни, че закриването на паралелките става поради липса на достатъчно ученици и след обстоен социално-икономически анализ. „На базата на показателите за населението в съответните общини, социален статус на живеещите там, доходи, безработица, демографски потенциал, включване на училищата, в които има защитени от държавата специалности по професия, включване на специалисти от професии, по които има недостиг на пазара на труда, постановлението за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование – когато всички тези показатели се съобразят в един анализ, се решава кои паралелки да бъдат закрити“, отбеляза Венцеслава Генова. Закритите професионални паралелки са профил предприемачески с английски език в СУ „Пейо  Яворов“ във Варна, паралелката по хотелиерство с изучаването на руски език в Професионалната гимназия по селско стопанство в град Долни чифлик, паралелка „Икономическо развитие“ с изучаване на английски език в СУ „Н. Й. Вапцаров“ в град Суворово, паралелката по агроекология с руски език в Професионалната гимназия по селско стопанство в Суворово, паралелката по промишлена електроника с английски език в Професионална гимназия по електротехника във Варна и паралелката с профил „Природни науки“ с изучаване на немски език в СУ „Неофит Бозвели“ във Варна. „Останаха паралелки, в които класираните ученици бяха под 18, но те фигурираха в Постановление № 111 на Министерски съвет от 25 юни 2018 година за приемане на списъка със защитените от държавата специалности по професии, на критериите за определянето на условия и реда за допълнително финансиране за издръжката на тези паралелки за придобиване на квалификации по защитени специалности от професии и специалности по професии, по които се отчита недостиг от специалисти на пазара на труда. В държавния -план прием имахме заложени такива професии или части от професии. Паралелките останаха да съществуват за втори и трети етап. Те ще бъдат утвърдени и с по-малък брой ученици съгласно определеното в постановлението“, подчерта Венцеслава Генова.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА