Шест са населените в област Монтана с режимно водоснабдяване

снимка: pixabay.com

Шест са населените в област Монтана с режимно водоснабдяване, съобщиха за Радио „Фокус“ – Видин от Регионалната здравна инспекция (РЗИ). В община Вълчедръм това са селата Мокреш и Златия, а в община Монтана – Стубел, Липен, Долна Вереница и Горна Вереница. За населените места –  с. Кобиляк, с. Громшин и с. Бели брег е в сила забраната за ползване на вода  от централното водоснабдяване за питейни нужди и приготвяне на храна поради влошени качества на водата по показател арсен.  В 15 населени места (Монтана, Трайково, Сталийска махала, Аспарухово, Сливовик, Василовци, Дондуково, Бели Мел, Железна, Чипровци, Мартиново, Превала, Горна Лука, Равна, Челюстница) са извършвани изследвания през месец септември. При консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг са изследвани 10 броя проби питейна вода.  Три от пробите не отговарят не отговарят по Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.  Това са проби от  чешма в центъра на с.Превала и проби от две къщи в селата Горни Лука и Челюстница.

През септември в областта са регистрирани 60 случаи на чревни инфекциозни заболявания, от тях случаите на ентероколит са 54, а хепатит тип „А“ – 6. Не е доказна причинна връзка между заболявания и влошените качества на питейната вода.  От РЗИ-Монтана са предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването, като е издадено 1 предписание.

Анна ЛОЗАНОВА