Шумен: Съдът прие заключенията по допълнителната пожаро-техническа експертиза по делото „Хитрино“

Съдът прие заключенията по допълнителната пожаро-техническа експертиза по делото „Хитрино“, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Шумен. Според защитата тя не е обективна, не почива на обективни данни и обстоятелства, направените изчисления и определените стойности не са по несъмнени данни, изложените данни и обстоятелства не могат да служат за нуждите на настоящия процес. Съдът прие, че не са налице основания допълнителната пожаро-техническа експертиза да не бъде приета към настоящия момент. Нейната цел е била да съобрази новопостъпили, несъобразени при предходната експертиза обстоятелства, на които допълнителната е отговорила. Заседанието продължава с изслушване на жп експертиза за детайли рани на влака.
Ивелина ИВАНОВА