Ще заседава Областната комисия по безопасност на движението по пътищата в Шумен

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата ще се проведе от 10.00 ч. в зала 2 на Областна администрация Шумен. Това съобщиха от пресцентъра на областната администрация. Дневният ред предвижда запознаване със заповед №РД-15-20 от 27.01.2020 г. на областния управител относно актуализирания състав на комисията, обсъждане и приемане на актуализирания правилник за работа на комисията и поставените цели за изпълнение на план- програмата за подобряване безопасността на движението по пътищата в област Шумен за периода 2019-2020 г., обсъждане и приемане на план за реакция и оказване на спешна медицинска помощ при възникване на ПТП с обединените усилия на ЦСМП, МБАЛ Шумен и БЧК Шумен, обсъждане и приемане на годишен доклад 2019 г. за изпълнение на областната политика по безопасност на движение по пътищата, обсъждане и приемане на план-програма за 2020 г. за изпълнение на областната политика по безопасност на движение по пътищата.