Ще се проведе обществено обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Шумен за 2018-та година

Общественото обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на Община Шумен към 31 декември 2018 г. ще се състои  от 09.30 часа в зала 363 в сградата на общината. Това съобщиха от Община Шумен. От общинската администрация канят всички граждани и заинтересовани лица да се включат в дискусията. Общественото обсъждане се организира на основание на текстове от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона на публичните финанси и приетата от Общинския съвет наредба за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.