Ще се състои заключителна пресконференция по проекта по проект  „Изграждане на социални жилища в IV- ти микрорайон“

Благоевград. Ще се състои заключителна пресконференция по проекта по проект  „Изграждане на социални жилища в IV- ти микрорайон“. Това съобщиха от пресцентъра на екипа работещ по проекта. Пресконференцията по проекта ще се проведе днес от 10.30 в зала № 5 в сградата на Община Благоевград, и официално откриване на обект, което ще се проведе от 11:30 часа на ул. „Роден край“ № 37. Проектът „Изграждане на социални жилища в IV- ти микрорайон, Договор № BG16RFOP001-1.008-0002-C01, Анекс № BG16RFOP001-1.008-0002-C02 и Анекс № BG16RFOP001-1.008-0002-C03 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.