Югозападният университет „Неофит Рилски“ стартира кандидатстудентската си кампания на 1-и февруари

Благоевград. На 1-и февруари 2019 г. Югозападният университет „Неофит Рилски“ дава старт на кандидатстудентската си кампания за учебната 2019/2020 г. Това съобщиха от пресцентъра на висшето учебно заведение. За поредна година кампанията ще започне с електронни изпити. Те ще се провеждат от 1-и февруари до 17-и юни всеки работен петък и от 17-и юни до 5-и юли всеки работен ден. Заплащането на таксите за електронните изпити става в деня на изпита до 1 час преди неговото начало. Кандидатите се явяват в залата най-късно 30 минути преди началото на изпита, като представят лична карта и документ за платена такса.

И тази година желаещите да се обучават в ЮЗУ „Неофит Рилски“ ще имат възможност да се явят на две предварителни и една редовна изпитна сесия.

Първата предварителна сесия, която ще е под формата на тест ще се проведе през месец март, като срокът за подаване на документи е от 11-и до 21-и март 2019 г. Изпитите по български език, история на България, география на България, биология, английски език и математика ще се проведат на 23-и март (събота). Практическите изпити по вид спорт, рисуване, музика и физическа подготовка ще се проведат на 24- март (неделя). На 31-и март (неделя) ще се проведе практическият изпит по ски.

Втората предварителна сесия за кандидат-студентите ще се проведе през месец април. Срокът за подаване на заявления е от 8-и до 18-и април 2019 г.

Последната изпитна сесия за желаещите да се обучават в Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще се проведе през месец юни. Кандидат-студентите могат да подадат своите документи за редовната изпитна сесия от 27-и май до 5-и юни 2019 г.

За да се явят на изпит, кандидат-студентите е необходимо да представят заявление по образец и квитанция за платена такса за конкурсен изпит, която е в размер на 30.00 лв. за всеки изпит. Документите се подават в Учебен корпус № 1 на университета (зала 1102А);  онлайн (с изключение на електронните изпити и подаване на документи за кандидатстване) или в кандидатстудентските бюра в страната. Подаването на заявления онлайн за конкурсни изпити приключва най-късно два дни преди крайните срокове за подаване на документи в ЮЗУ „Неофит Рилски”. Указания за кандидатстване онлайн кандидат-студентите могат да намерят на адрес: http://ksk.swu.bg.

Кандидатстудентските бюра, работещи в други градове на страната, приемат документи най-късно един ден преди обявените срокове за подаване на документи в ЮЗУ „Неофит Рилски”.

Подробна информация кандидат-студентите ще открият на сайта на университета – www.swu.bg.