Юлиана Хаджиева, директор на „Бюро по труда” – Кюстендил: От началото на годината имаме трайна тенденция за намаляване на равнището на безработица

Директорът на Дирекция „Бюро по труда” – Кюстендил Юлиана Хаджиева, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Госпожа Хаджиева, какво е равнището на безработица на територията на Дирекция „Бюро по труда” – Кюстендил?

Юлиана Хаджиева: От месец януари процентът на безработица на територията на „Бюро по труда” – Кюстендил варира в порядъка от 10,8 % до 10,4%, като за последния месец процентът е 10,4. В края на месеца броят на регистрираните безработни е бил 2760 души, като в сравнение с предходния месец, безработните са намалели с 55 лица и това са два пункта намаление на процента на равнището на безработица.

Фокус: Каква е структурата на регистрираните безработни лица?

Юлиана Хаджиева: Структурата на регистрираните безработни лица по образование е следната: с висше образование регистрирани 254 лица – това е 9,2% от общия брой на регистрираните; със средно образование са 6,3% от регистрираните безработни; със средно специално и професионално образование са над 31%; с основно и по – ниско образование са около половината от регистрираните безработни на територията на „Бюро по труда” град Кюстендил.

Фокус: По отношение на заетостта този месец, броят на хората, които са си намерили работа, какъв е ?

Юлиана Хаджиева: Заявени са 174 работни места, от които на първичен пазар са 144 места, а в субсидирана заетост – 30 места. Най – много заявени свободни места са в секторите на преработващата промишленост, хотелиерството, ресторантьорството и търговията.

Фокус: Това ли са основно сферите, в които има най – голяма заетост, особено сега, през летните месеци?

Юлиана Хаджиева: Особено сега през летните месеци, даже и към момента  в „Бюро по труда” – Кюстендил са активни над 150 работни места, които са в тези сфери, най – много, с оглед на сезона, в който се намираме, са хотелиерството, услугите и търговията.

Фокус: Започна ли вече набирането на нов персонал за учебните заведения?

Юлиана Хаджиева: Има вече обаждания от училищата и ние вече ги търсим. Имаме обявен няколко места за учители, така че за лицата, които се интересуват могат да дойдат на място в „Бюрото по труда” Кюстендил и да получат повече информация.

Фокус: Какви инициативи дирекция „Бюро по труда” в Кюстендил предприема целогодишно за намиране на работа?

Юлиана Хаджиева: Традиционните инициативи, които правим всяка  година и които имат добър успех, това са трудовите борси, които се провеждат на територията на бюрото с наше съдействие, като тази пролет направихме една младежка трудова борса, на която интересът беше голям и от страна на работодателите, и на младежите. Силно се надяваме тези инициативи, които провеждаме да доведат до добър резултат. Работодателите да намерят добрите работници, а пък работниците да намерят да намерят добрите работодатели. Друга инициатива, която провеждаме, това са дни на работодателя. Организираме конкретни дни, в които каним работодатели, които са обявили работни места при нас, организираме специална среща с тях с регистрирани безработни лица, които отговарят на условията по техните заявки за свободни работни места. На тези срещи контактът на работодателя с безработно лице е по – близък и могат да зададат всякакви въпроси безработните лица, които ги интересуват относно условията на труд, възнаграждение и другите изисквания от страна на работодателя, така че  и работодателят може по – подробно да се запознае с възможностите на безработните лица.

Фокус: Има ли програми за заетост, обучение или стажуване, които се реализират или които предстои да се случат през следващите месеци?

Юлиана Хаджиева: Продължава реализацията на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, като изпълнението по схемата обучение- заетост на младите хора за съжаление към момента нямаме прием за заявки от страна на работодатели, но пък се изпълняват договори. Схема „Обучение – заетост” също е друга схема, която продължава да се реализира на територията на „Бюро по труда” – Кюстендил и на територията на цялата страна. Активна схема, по която към момента приемаме заявки от страна на работодатели, по която насочваме безработни младежи, това е схема за нова възможност за младежка заетост, която е насочена към повишаване конкурентноспособността на младежите чрез осигуряване на възможност за стажуване или обучение по време на работа. Интересът към тази схема е голям, тъй като дава възможност на младежите, които са придобили съответното образование и нямат стаж по професията си, да придобият такъв на конкретно работно място.

Венцеслав ИЛЧЕВ