Юлий Сираков,ЮЗДП: Необходима е по-добра методика за разграничаване на нарушенията в горите

Снимка: Община Стара Загора. Йордан Николов, зам.-кмет на Стара Загора: Изсечени са незаконно множество дървета при заравняване на терен в старозагорския парк „Бедечка“

Юлий Сираков, главен експерт „Опазване на горските територии” към Югозападно държавно предприятие, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

 

Фокус: Господин Сираков, какви са правомощията, които имат държавните ловни и горски стопанства за извършването на проверки и къде може да се правят тези проверки?

инж. Юлий Сираков: Правомощията за извършване на проверки на държавните и горските стопанства са предимно в държавни горски територии, както и по пътищата за транспортиране на дървесина. В регулациите и в населените места те са в правомощията на регионалната дирекция по горите.

Фокус: Какви проверки се извършват?

инж. Юлий Сираков: Служителите по опазване на горски територии към Югозападно държавно предприятие извършват проверки по стопанисване, по опазване на горски територии, по Закона за лова и опазване на дивеча, по Закона за биоразнообразието и други. Многопосочна е дейността на служителите по опазване на горски територии.

Фокус: Какви са данните, какво сочат резултатите за определен период от време по отношение на извършваните проверки?

инж. Юлий Сираков: За изминалата 2017 година от служителите по опазване на горски територии към Югозападно държавно предприятие, са съставени 1051 акта,  от които 1040 по Закона за горите и 11 по Закона за лова. Това са установени нарушения, за които на носителите им са съставени актове.

Фокус: Какви са размерите на тези актове?

инж. Юлий Сираков: Минималните санкции са от 400 лева, в зависимост от квалификацията на нарушението, могат да бъдат много повече, включително представени на районните прокуратури, ако е квалифицирано като престъпление по Закона за горите.

Фокус: Предвиждат се размерите на наказанията да бъдат увеличени, това ще доведе ли и до по-малко нарушения в горите?

инж. Юлий Сираков: Това увеличение на санкциите може да има смисъл само при едно условие – ясна методика и разграничаване на нарушенията в горските територии, кои са административни нарушения, кои са нарушения, кои нарушения са квалифицирани като престъпления по Закона за горите. И е похвално това, което правят нашите парламентаристи. Те допълват в проектозакона, дават една дефиниция и ако влезе до едан минимална заплата да бъде разграничено да се знае, че е административно нарушение, а оттам ногоре трябва да се знае, че е престъпление по закона за горите. Трябва да има ясна методика. Досега също имаше наказания, но няма ясна методика. Кое е престъпление по Закона за горите, чл. 235 от Наказателния кодекс и кое е административното нарушение. Ние имаме системни нарушители с по 20 – 30 акта и нагоре в Държавно горско стопанство „Разлог”, в Държавно горско стопанство „Дупница”, почти във всяко териториално поделение в Югозападно предприятие имаме нарушители, на които са им съставени годишно по 10 – 15 акта. Няма решение към момента. Нито актовете са заплащат, отпадат по – голямата част в съда, и най – вече за рецидиви. В закона ясно трябва да бъде казано – съставени актове в рамките на една година, крути мерки и наказания за системните нарушители. Нарушенията в горските територии да се квалифицират точно като видове нарушения. Това са нарушенията най – вече от системните нарушители, нарушения, по време на снабдяване на местното население с дърва. Това е в кампанията през есента и това Югозападно държавно предприятие работи в тази посока. Да раздава почти още от началото на хората, които снабдяват местното население с дърва, за да се избегнат нарушения. И това са нарушенията от фирмите, които извършват дърводобив. В трите посоки би следвало да се работи, да има ясни и точно регламентирани наказания на системните нарушители.

Фокус: Дава се и нова дефиниция и на човека, който има право да контролира и съставя актове, това добре ли е ?

инж. Юлий Сираков: Наистина е много важно. Ръководството на Югозападно държавно предприятие в тази посока и респективно Министерство на земеделието и горите през последните години  работи в тази посока и издигане и възстановяване репутацията на българския лесовъд.

Фокус: Какви проблеми срещате при извършване на проверки на терен, вашите служители?

инж. Юлий Сираков: Проблемите са много на брой, ще ви спомена една част от тях. В териториални поделения, където има системни нарушители и в райони с висока концентрация на нарушения. Ще ви посоча само едно от териториалните поделения в Държавно горско стопанство „Дупница”. Само за миналата година там са съставени 57 акта. Изключителна трудност колегите имат, които извършват проверки, защото нарушителите са почти едни и същи, системни, по – голямата част те са малолетни, няма как да бъдат санкционирани по закона за горите. Други пък не си показват документи за самоличност и така нататък. И много често се налага, включително и помощта на районните полицейски управления, които доколкото могат, ни подпомагат в тази дейност.  Трябва ясно да бъде изработена методика, в която да бъде ясно и точно написано правилото – кое е престъпление по закона за горите, кое е административно нарушение. Оттам нататък нещата ще тръгнат. И другото, което е – голяма част от системните нарушители често посягат на нашите служители. Има рецидиви, нарушения срещу наши служители в териториално поделение Държавно горско стопанство „Разлог”. Посегателство в Ихтиман, в Самоков. Хората трябва да бъдат подпомогнати при опазване на горските територии и това е един от начините- промяна в закона за горите и ясно регламентиране.

Венцеслав ИЛЧЕВ