Юлияна Кацарова-Чорбаджиева, НСлС: Беше усъвършенстван контролът на достъп в сградите на НСлС във връзка със случилите се бягства от затвори

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Беше усъвършенстван контролът на достъп в сградите на НСлС във връзка със случилите се бягства от затвори. Това каза зам.-директорът на Национална следствена служба (НСлС) Юлияна Кацарова-Чорбаджиева по време на представяне на отчет на дейността на службата за първото шестмесечие на годината, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „До началото на 2018 година сградите на НСлС не бяха охранявани от служители на ГД „Охрана на съдебната власт“. Това наложи провеждане на среща с министъра на правосъдието. Резултатът беше, че от 1 февруари 2018 г. е синхронизиран режима с действащото законодателство и пропусквателния режим вече се осъществява от служители на ГД „Охрана на съдебната власт“. Целият периметър е с подобрен пропускателен режим в светлината на случилите се бягства от затвори. До момента от тази сграда не са извършени бягства“, допълни тя. „Беше свършена много работа, която е с многопластово изражение. Беше довършено систематизирането на видеоархива на НСлС. Необходимо е да се отбележи, че още във времето на предишния директор на службата, г-н Диков, това е било започнато. Беше извършена систематизация на архива, условно разделена в 5 раздела – „Видеозаписи по конкретни досъдебни производства“; „Документални филми“; „Пресконференции и интервюта“; „Учебни филми“ и последен раздел – всички останали записи“, каза още тя. „Беше оптимизирана работата на отдел „Оперативен дежурен център“. Като резултат е постигната пълна 24-часова готовност за реакция за всякакви ситуации, които могат да ангажират нашата компетентност. Следващо действие, което следва да бъде маркирано, са проведените срещи с административните ръководители на част от прокуратурите в страната и почти всички завеждащи следствията в прокуратурите. Това беше изключително важно за нас тъй като беше възстановена донякъде изгубената връзка с териториалните структури. Бяха водени работни срещи, при които бяха набелязани голям брой обучителни мероприятия. Целият професионален капацитет, с който разполага НСлС беше предоставен на разположение на колегите на следствените отдели към окръжните прокуратури“, каза още зам.-директорът на НСлС.