Юлия Данова, адвокат: Недостатъчно на брой са кризисните центрове за настаняване жертвите на домашно насилие в страната

Недостатъчно на брой са кризисните центрове за настаняване жертвите на домашно насилие в страната. Това каза пред Радио „Фокус“ – Варна  варненският адвокат Юлия Данова. Тя посочи, че по нейна  информация, в България към момента има регистрирани 5 сдружения и 10 фондации, които са в защита на жените и децата станали жертва на насилие. „Ето и някои от тях: Сдружение „Гаврош“ във Варна, сдружение ’Знание, успех, промяна“ в София, сдружение „Отворена врата“ в Плевен, както и фондациите „SOS семейства в риск“ и „Асоциация Анимус“ в София“, допълни адвокат Данова.

По отношение присъждането на родителските права от съда, варненският адвокат заяви, че за да определи кой от родителите ще упражнява родителските права, съдът се ръководи от интересите на децата.

Интересите на децата се свързват с тяхното правилно отглеждане и възпитание, създаване на положителни навици у детето, дисциплинираност, изобщо цели се детето да израсне като пълноценна личност. При постановяване на акта си относно родителските права, съдът дължи обсъждане и преценка на всички установени обстоятелства относно възпитателски качества на родителите, техният морален лик, проявените грижи и отношение към детето, желанието им да упражняват родителските права, полът и възрастта на детето, както и неговата привързаност към всеки един от родителите, помощта на трети лица, социалното обкръжение, жилищно-битовите и други материални условия на живот. „От значение обаче са не отделните, а съвкупността от релевантните за случая обстоятелства, което задължава съдът да извърши комплексна преценка на установените конкретни факти, давайки самостоятелна оценка на значимостта на всеки един от тях и извеждайки правният си извод съобразно приетите за съществени в случая обстоятелства.

Преди да се произнесе  относно упражняването на родителските права, съдът излушва родителите. Съдът изслушва и децата, ако те са навършили 10 годишна възраст“, каза в заключение Юлия Данова.

Десислава ВАСИЛЕВА