Юлия Кюшелиева: Справочниците, които успяхме да издадем тази година са ценен помощник по съдържанието на документите в Държавен архив- Силистра

Юлия Кюшелиева, началник на отдел Държавен архив- Силистра, пред Радио „Фокус“- Шумен

 Фокус:Г-жо Кюшелиева, на разположение на посетителите на Държавен архив- Силистра има вече две нови ваши издания. Нека да представим двата справочника.

Юлия Кюшелиева: Да, през тази година успяхме чрез спонсорство да отпечатаме две много важни издания. Става въпрос за справочници по съдържанието на документите в Държавен архив Силистра- „Пътеводител по архивните фондове“. Второ преработено издание за архивните фондове, които съхраняваме в Държавен архив от 1944 до 2016 година. Имахме такъв пътеводител, издаден през 1986 година,  но през годините твърде много документи постъпиха, оформиха се нови фондове, което наложи издаването и преиздаването на пътеводителя. Той предоставя по- пълна информация за документалното наследство на региона в областта на местните органи на управление, съда и прокуратурата, политически, обществени, професионални и религиозни организации, промишлеността, селското стопанство, търговията, образованието и всички други институции и организации, които са с регионално значение. Както вече споменах, пътеводителят е отпечатан със спомоществователството на граждани, на фирми, на кооперации. Този жест на добро отношение и доверие към нашата институция, която съхранява документалната памет, ме прави горда и щастлива. На всички, които помогнаха изказвам благодарност за родолюбивото дело.

Фокус: Как работихте по подготовката на изданието?

Юлия Кюшелиева: На всички фондове, които са включени в пътеводителя е извършена научно-техническа обработка и те могат да бъдат използвани от читатели. Към пътеводителят е приложен именник и географски указател. В указателя са включени всички наименования на селищата в техния стар и по-спонсорство, е Каталог на документи за Българското православие в Силистренско за периода 1878- 1947 година. Издава се с спомоществователството на проф. Любомир Пенев от Силистра. Каталогът съдържа близо 400 анотации на документи. Целта при подбора на документите е да бъдат представени същностни и важни процеси на Българското православие в Силистренския край през периода от Освобождението до наложените ограничения от държавната власт в дейността на църквата след 9 септември 1944 година. През този период митрополитската власт в диоцеза, на който се простира днешната Силистренска и част от Добричка област,  е представена чрез архиерейските наместничества в Силистра и Тутракан. При подготовката на изданието са разкрити документи от фондовете на местните църковни настоятелства и архиерейските наместничества. Малка част от тях съдържат информация за дейността им отпреди 1940 година, поради унищожени и непредадени документи от румънските административни власти след Крайовската спогодба от 1940 година. Ценна е информацията за структурата и дейността на църковната институция, изграждането и поддържането на храмове, религиозно-просветната и благотворителна дейност, както и съхраняването на църковното имущество. Например, за църковните обреди и празници има специален раздел, в който са включени множество документи. Свързани са с тайнствата, които извършва Църквата, като например кръщаване на деца, венчавки, отслужване на молебени по случай годишнини, рапорти на енорийски свещеници от селата до архиерейския наместник в Силистра за освещаването и ползването на вода от кладенец, в който се е удавил човек, за разрешаване на бракове между лица със степен на родство. Има списъци, съставени от енорийските свещеници в района на Силистренското архиерейско наместничество с броя на къщите в енориите и имената на жителите, които са сключили църковен брак. Отделно от това имаме списъци само с  източноправославните къщи и жители на населените места. В каталога има специален раздел за строеж  и ремонт на храмове, изработка на икони и църковна утвар. Друг раздел касае ръпокополагането и назначаване на свещеници. Целта на каталога е да улесни използването на архивните документи от изследователи, краеведи, ученици и студенти. Гордеем се с тези наши издания, защото те са принос към архивистиката и към историческата наука у нас.  Те са ценен помощник за богато съдържание на документите,  които се съхраняват във фондовете на Държавен архив-Силистра. Двете издания ще бъдат представени официално пред силистренската общественост на 10 октомври, когато се чества професионалният празник на архивиста.

Ивелина ИВАНОВА