Явор Димитров, Регионален отдел „Надзор на язовирни стени и съоръжения към тях“ за Североизточна България: Има задвижени процедури за налагане на административни санкции за около 8 язовира в област Шумен

Снимка:Радио "Фокус"- Шумен

Има задвижени процедури за налагане на административни санкции за около 8 язовира в област Шумен, заяви Явор Димитров от Регионален отдел „Надзор на язовирни стени и съоръжения към тях“ за Североизточна България по време на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия на територията на област Шумен, предаде репортер на Радио „Фокус“- Шумен. Той посочи, че от началото на годината Държавната агенция за метрологичен контрол и технически надзор е извършила 73 проверки на язовири в Шуменска област. 23 от тях през май. Извънредните проверки са били по искане на Върховната апелативна прокуратура, като резултатите са били докладвани. Явор Димитров посочи, че санкциите за установените нарушения започват от 1000 до 10 000 и 20 000 лв.  В рамките на областната комисия за проверка на водните обекти, са проверени 39 язовира в региона. „Общата констатация е, че язовирите в област Шумен са в относително добро състояние. Изключение прави само община Върбица. Наблюденията ни са, че там или не се прави нищо или се прави прекалено малко за язовирните стени и съоръженията към тях”, каза Димитров. Болшинството установени нарушения по проверените водоеми са относно наличие на храстовидна и дървесна растителност по откосите  и короните на язовирните стени. Всички те са земно-насипни и наличието на такава растителност препятства извършването на щателен надзор на самия напис. „Мога да предложа графикът за проверка на язовирите от  областните комисии да бъде изпращан възможно най- рано на проверяваните язовири, за да могат поне да изчистят растителността и комисията да извърши проверка по същество. Да ходи на място и да гледа гора, няма смисъл“, каза Димитров. Той посочи, че във връзка с очакваното стартиране на Държавното предприятие за управление и стопанисване на язовири и очакването на общини, собственици на язовири да предадат собствеността към това предприятие, се забелязва  тенденция на „отпускане“ на собствениците от задълженията им за поддържане на изправно техническо състояние на язовирните стени. Явор Димитров подчерта, че до фактическата промяна на собствеността от публична общинска в друга, собственици на тези водоеми са общините и те носят отговорността за съоръженията. Държавната агенция за метрологичен контрол и технически надзор контролира 159 язовира на територията на област Шумен.

Ивелина ИВАНОВА