Ямбол ще изгражда компостираща инсталация за биоразградими отпадъци за над 3,7 милиона лева

снимка: Община Асеновград

Ямбол ще изгражда компостираща инсталация за биоразградими отпадъци за над 3,7 милиона лева. Това съобщиха от пресцентъра на Община Ямбол.

Проектът стартира през юли 2019 година.

Изграждането на съоръжението ще доведе до намаляване на количеството депонирани битови отпадъци в града. В Ямбол ще бъдат позиционирани контейнери за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци. Общия размер на инвестицията е над 3,7 милиона лева.

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България осигуряват 2,5 милиона лева безвъзмездна помощ.

Собственият финансов принос на Община Ямбол е 1,2 милиона лева, в т.ч. ДДС – 604 475,60 лева, собствено участие – 548 892,80 лева.

Компостиращата инсталация ще бъде изградена на терен в близост до площадката на Регионалното депо край с. Хаджидимитрово. Общата продължителност на проекта е 24 месеца, като изпълнението на дейностите се планира в рамките на 19 месеца.