Янка Такева: Необходимо е усъвършенстване на държавните образователни стандарти, тъй като те не кореспондират с дейността на българския учител

Синдикатът на българските учители ще поиска актуализация на държавните образователни стандарти. Много от политическите партии от своя страна определиха именно образованието като свой приоритет в управленската си програма. Необходимо ли е образователната политика у нас да поеме по нов курс? По темата разговаряме с председателя на Синдиката на българските учители Янка Такева в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“.

„Фокус“:   Госпожо Такева, вие неотдавна заявихте, че Синдикатът на българските учители ще поиска актуализация на държавните образователни стандарти през следващия месец. Какво налага тази актуализация и каква промяна точно трябва да се извърши?

Янка Текева: Да, точно така. За тази цел ние направихме една анкета сред педагогическата колегия, обобщихме въпросите от тази анкета и съответно колегите препоръчват да се направи усъвършенстване на държавните образователни стандарти поради това, че има много неща, които не кореспондират с творческата дейност на Синдиката на българските учители и на българския учител най-важното. Не кореспондират с точните и коректни записи в Закона за училищното образование, не кореспондират с това българският учител да бъде спокоен и да може действително да се справи с новите моменти от закона. Защото не може един стандарт да бъде по-голям като размери от раздели в Закона за училищното образование. Затова, когато постъпи новото служебно ръководство на министерството, ние предложихме 20 неща, които трябва да актуализира това служебно ръководство на Министерството на образованието. Едното от тях е да се започне веднага да се работи за усъвършенстване на държавните образователни изисквания.  И тук преди една седмица се състави една комисия да се подобри и усъвършенства стандарта за приобщаващото образование, който най-лошо е вписан, ако мога така да се изразя, без да навлизам в подробности. Защото ако беше добре разписан и спазен духът на закона, нямаше да се случи проблемът, както е в 19-о СОУ в София. Всеки ден някое училище в България или детска градина срещат затруднения от този стандарт и затова настояваме той да бъде първият актуализиран. Вторият стандарт, който съответно трябва да бъде актуализиран след стандарта за приобщаващото образование, това е стандартът, който е свързан с институциите, стандартът, който е свързан с оценяването, стандартът, който е свързан с финансирането, който все още е много, много суров. Така че има много неща, които самите експерти, които са правили тези държавни образователни стандарти, сега трябва да се опрат на социалните партньори. Другото нещо, което е изключително важно и аз мисля, че министерството и новото ръководство почти са готови. Това е да се актуализира Наредба № 1 за транспортните разходи на учителите, където се създаде изкуствено напрежение, и то голям социално напрежение сред педагогическата колегия. Наредба № 4, която трябваше да бъде довършена от новото ръководство. Това е наредбата, свързана със защитените болести, от които най-често боледуват някои професионални сектори, в това число и сектор средно образование. Не на последно, много е важно и аз по инерция тръгнах още в началото с този проблем. Това е промяна на механизма за формиране на делегираните бюджети по видове и степени училища и детски градини. Защото този модел точно и на финансиране вече се изчерпа. Той постигна своята си цел, закриха се над 500 училища от 2008 до 2016 г. Той имаше за цел да дисциплинира системата, което е най-глупавото нещо във философията на делегирания бюджет. Защото не можеш да дисциплинираш една система, която е базисна, която е задължителна по Конституция, която трябва да  ограмоти децата, да им даде старт в живота. Изобщо се направиха доста некоректни неща, свързани с достъпа на децата в училище, задържане на децата в училище. Ние настояваме да бъдат коригирани и усъвременени учебниците като учебно съдържание и тяхното списване.

„Фокус“:    Госпожо Такева, освен тези стандарти и проблемите, които изброихте, знаем, че сериозен проблем дълго време беше и недостигът на учители и факт, че голяма част от тях са в предпенсионна възраст, други оказва се недостатъчно квалифицирани. Каква е ситуацията към момента и продължават ли тези проблеми да са актуални?

Янка Текева:  Да, разбира се,  този проблем също е в предложенията, които обсъждахме на първия отраслов съвет, предложенията, които предоставихме на служебния премиер Огнян Герджиков. Да, кадровото обезпечаване на системата е един от най-важните проблеми.  Тук според мен трябва да се направят няколко неща, свързани от гледна точка на организацията на работа, подобряване на дисциплината в класните стаи в училището като цяло, подобряване на политиките, свързани с възпитателната работа в училище и връзката със семейството, за да се спре агресията. А ние направихме една анкета със студентите от педагогическите факултети в България, които са шест на брой, и младите хора казват паралелно с повишаването на работните заплати стои и проблемът за дисциплината в училище, които ни спират да влизаме като млади специалисти в училищата и детските градини. Така че това, което направи правителството на Бойко Борисов и увеличи финансирането с 223 милиона лева за средното образование, като 100 милиона от тях за работни заплати. Аз снощи късно се върнах от Търговище, Попово, Варна, прегледах списъците и ведомостите и разчетите на много директори за работните заплати. Искам да поздравя тези колеги, които точно и аз са изпълнили анекса и искам да ви кажа, че като погледнах това, което са формирали като фонд работна заплата и персонално разчетената работна заплата по педагогически специалисти, не мога да не бъда доволна.

„Фокус“:  Тоест можем ли да очакваме от новото управление едно увеличение на учителските възнаграждения, каквото всъщност обещават и залагат в програмите си повечето политически партии?

Янка Текева: Да, това е съвсем  реалистично. Това са разчетите, които направи Синдикатът на българските учители и заедно с нас Конфедерация на независимите синдикати в България, това, което политическите партии казват, не е популизъм за работните заплати. Това може да се постигне до края на бюджетната рамка 2018-2020 г. Така че аз съм дълбоко убедена, че това ще се случи, защото бюджет 2017 г. вече, който е достатъчно увеличен, не може да бъде намаляван съгласно финансовия раздел на нашия Закон за училищното образование и в частта за финансирането на образованието. Аз вярвам и съм убедена, че това ще направят политическите партии, които заложиха това увеличение през тази тригодишна бюджетна рамка. Безспорно това ще даде една глътка въздух на образованието, за да може да влязат и млади специалисти. Въпросът е, че другите заплати също вървят нагоре и ние трябва с бързи темпове да настигнем и да бъдем поне с 10 %  по-високи заплати в образованието от средната брутна работна заплата за страната.

„Фокус“:  Госпожо Такева, вие споменахте дисциплината като основен фактор за кадровите проблеми в учебните заведения. Сега как според вас този проблем може да бъде изкоренен?

Янка Текева:  По няколко причини. Първо трябва да се премахне този начин на формиране на делегирания бюджет. Парите следват детето е най-пагубният модел на финансиране, защото всеки вижда в детето средствата за издръжка на училището, а не вижда неговото поведение, неговото отношение към учебно-възпитателния процес, отношението на родителите, неговата мотивация и т.н. Това е първото. Не може парите на училището да зависят само и единствено от броя на децата в детските градини и от броя на учениците в училище. Видяхме докъде се докарахме. И аз приветствам всяка политическа партия, която припознава това искане на синдиката. Благодаря на ГЕРБ, БСП също са заложили промяна на механизма, виждам и другите политически партии. Познавам техните програми, защото това ми е работата. Така че това трябва да се случи 2018 г. Другото нещо, което трябва да се случи, това е да се засили възпитателната работа в училище и много сериозно трябва да се търси отговорност на родителите съгласно законите в България, съгласно Конституцията на Република България. Които неглижират образованието на своите деца. Трето нещо, което трябва да се направи и го гледам, че е заложено в платформата, в частта за средното образование на ГЕРБ и на БСП и виждам, че и някои други политически партии са го заложили, това е социалната политика на държавата да минава през образованието. Не може семейство да получава социални помощи за отопление, за осветление, за безработица и т.н., ако детето им не ходи на училище. А през това време той да си получава всички благини съгласно Закона за социално подпомагане и Правилника за социално подпомагане и да получават по-високи работни заплати от учителите, които работят денонощно по 12 или 13 часа. Аз бях в Попово, видях, поговорих с колегите си, които пътуват и придружават децата от селата до средищното училище в града, където стават в 6 часа, в 6.30 тръгва автобусът и те се прибират вечерта в 7 часа. И питам, колеги, плаща ли ви някой това, че работите по цял ден? Ние обичаме децата. Не е това оправданието, не е това политиката, която трябва да провежда една институция. Не може да бъде качествен учителят, който е станал в 6 часа, придружава децата и в следобедния режимен момент трябва да поеме цялостната организация на учебния процес в този режимен момент. Така че много неща трябва да се оправят. Аз затова пътувам толкова много из страната. До края на март нямам свободен ден, защото съм в Смолян, Рудозем, Златоград, Хасково, Пловдив и къде ли вече не. Върнах се сега от Северна България. Организацията на работа в училище трябва да бъде осъвременена и трябва да има политика, която учебното заведение да направи така, че да създаде възможност всеки учител да не се експлоатира, ако мога така да кажа малко по-образно.

Виктория МЕСРОБОВИЧ