Ясен Сливенски, БЧК: Доброволците на БЧК са високо оценени и участват в международни акции за подпомагане

Ясен Сливенски, директор на Дирекция „Мениджмънт на бедствията“ в БЧК, в интервю за предаването „Добър ден“ на Радио „Фокус“

Водещ: Национално учение за близо 160 души от доброволните екипи на БЧК за действия при бедствия и кризи се провежда в дните от 10 до 14 септември. Целта е да бъде тествана и надградена способността за работа на терен при нарастващо напрежение, да се подобри координацията и процедурите, използвани в рамките при бедствие от голям мащаб. Още подробности сега очакваме от Ясен Сливенски, директор на Дирекция „Мениджмънт на бедствията“ в БЧК. Добър ден.

Ясен Сливенски: Здравейте. В момента се намирам на езерото Панчарево, където продължават съвместните действия. Тук сме с екип на Столична община, дирекция „Аварийна помощ и превенция“, и екипи за действия при наводнение на БЧК. Продължава нашата акция. До момента, вследствие на настъпило бедствие, има хора, които трябва да бъдат евакуирани. Извърши се евакуация на шест пострадали, за щастие без сериозни наранявания. Имаше и група от туристи, които бяха в района на т.нар. гъба до банята, които с алпийски способи и с помощта на лодки бяха евакуирани. Така че това е част от нашите съвместни усилия да помогнем на пострадало население. Естествено това е част от учението.

Водещ: Предполагам, че при действие в такава обстановка има конкретни правила, които трябва да се спазват. Кое е най-важното?

Ясен Сливенски: Разбира се, по отношение на хората, които са пострадали, те трябва да запазят максимално – доколкото е възможно, спокойствие, да слушат указанията на компетентните органи, на тези, които идват да им окажат помощ. При необходимост и подаден сигнал, да се евакуират навреме. Да вземат най-важното и най-ценното – лични документи в случая, и да изпълняват точно указанията на спасителите.

Водещ: Предполагам, че и за спасителите е много важно да запазят самообладание в такъв момент на криза?

Ясен Сливенски: Разбира се. И това е част от нашето обучение, което провеждаме, преди да имаме такива учения. Има строги правила. Първото и най-важно е мерките за безопасност и сигурност. Преди да тръгнем да помагаме, ние трябва да сме се убедили, че районът е безопасен за самите екипи, тоест няма изключено електричество или опасни вещества. Екипите на БЧК помагат на екипите от Единната спасителна система – Пожарна безопасност и защита на населението, МВР. Те са първите, които пристигат в района на бедствието. И оттам нататък нашите екипи са обучени да оказват първа долекарска помощ, психосоциалтна подкрепа, да помагат по пътя на евакуация и да изграждат пунктове за сортиране на пострадали. Така че това е, което тренираме в момента.

Водещ: Както казахте, всичко това се случва в тясно взаимодействие между екипи на различни институции. Добра ли е  координацията между българските институции при такива ситуации?

Ясен Сливенски: От години вече провеждаме съвместни учения и тренировки, но при всяко бедствие, като се върнем от 2000 година досега, след всяко бедствие ние ставаме по-добри, в смисъл такъв, че се познаваме на терен, всеки знае ролите и задачите си, и си помагаме взаимно. Така че мисля, че наистина добре реагират екипите, когато се наложи.

Водещ: Кое е най-голямото реално бедствие, господин Сливенски, в което сте участвали?

Ясен Сливенски: Аз от 1999 година във всички бедствия в България, като започнем от наводненията 2005 година в цяла България, на пет пъти – от май до октомври, ръководих операцията. След това, в по-ново време 2012 година, също така и земетресението в Перник, последвалите наводнения в Аспарухово, в Добрич, в Мизия, в Бисер. Аз съм също така и член на екипа на Международната федерация на Червения кръст, глобалния екип за действия при бедствия. Последната голяма операция, в която участвах по международна линия, бях делегат и отговарях за доставките и подпомагането по време на мигрантската криза в цяла Гърция в продължение на близо две години.

Водещ: Да си пожелаем по-малко реални ситуации, в които участвате. Но не мога да не ви попитам и как оценявате подготовката на доброволците от БЧК с колегите им от другите страни?

Ясен Сливенски: Като част от международното червенокръстко движение ние имаме привилегията -наши доброволци, които са показали необходимите качества и са достигнали определеното ниво, да участват в международни курсове за обучения, да участват в реални акции за подпомагане в други страни. Така че мисля, че ние сме на едно добро ниво и наши колеги са канени както на обучения, организирани от други червени кръстове по света, така и в реални акции. Така че нашият най-ценен ресурс са доброволците. И наистина искам да им благодаря.

Водещ: В най-близък план какво ви предстои? Ще имате ли още подобни инициативи до 14 септември?

Ясен Сливенски: Учението и обучението продължава и завършва на 14 септември. В момента сме на язовир Панчарево, текат паралелно и други акции на нашия национален учебен център в района на село Лозен. Имаме също така и 48 часа непрекъснато учение, така че ни очакват още доста предизвикателства до събота.

Водещ: Още веднъж благодарности за отзивчивостта на доброволците на БЧК и пожелания за по-малко реални ситуации, в които да действат.

Ясен Сливенски: Благодаря.

Росица АНГЕЛОВА