1024 физически лица са ползвали данъчно облекчение през 2018 г. в област Видин

1 024 физически лица са ползвали данъчно облекчение през 2018 г. в област Видин чрез подаване на годишна данъчна декларация. , съобщиха за Радио „Фокус“ – Видин от офиса на НАП-Видин.  Най-много са гражданите ползвали данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания – 48 на сто и облекчението за лица с намалена работоспособност – 38 на сто. Общият размер на спестения данък върху доходите за данъчната 2017 година е 244 хил. лева.

От НАП съветват своите клиенти, които имат намерение да ползват данъчно облекчение първо да проверят в данъчната си сметка на сайта на НАП дали нямат някое старо задължение, за да избегнат риска облекчението да им бъде отказано. Най-лесно това става с безплатния ПИК, издаван от НАП във всеки офис на агенцията.

През тази година се намаляват документите, които се представят в НАП за ползване на данъчни облекчения за млади семейства, за деца и за деца с увреждания – отпада изискването да се представя декларация от другият съпруг или родител, че няма да ползва съответното облекчение, а за облекченията за деца се създава възможност за ползване и от двамата родители, в случай че доходите на единия не са достатъчни. За ползване на всички облекчения обаче остава изискването гражданите да нямат неплатени публични задължения към датата на подаване на данъчната декларация.

Анна Лозанова