1 025 семейства от общините Варна и Аксаково са санкционирани през 2017 година заради допуснати от децата им неизвинени отсъствия

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

28 944 семейства, в които се отглеждат 34 653 деца, са подпомогнати от Дирекция „Социално подпомагане” – Варна през 2017 година в изпълнение на Закона за семейни помощи за деца и Правилника за неговото приложение. Това каза в интервю за Радио „Фокус“ – Варна Адриана Григорова, директор на Дирекция „Социално подпомагане” – Варна. По думите й най-голям е относителният дял на помощите, които семействата получават за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. Такива помощи получават 21 143 семейства, посочи Адриана Григорова.

1 025 семейства от общините Варна и Аксаково са санкционирани през 2017 година заради допуснати от децата им неизвинени отсъствия. В тези семейства се отглеждат общо 1 187  деца. През 2017 година дирекцията е санкционирала и 70 семейства с деца в предучилищна възраст, тъй като са допуснали отсъствие повече от три дни без уважителна причина. 1 663 семейства са с прекратени семейни помощи през годината. Те се спират в случаите, когато децата не са посещавали училище три поредни месеца, когато децата са станали родители или когато децата се настаняват извън семейството по реда на Закона за закрила на детето, обясни Адриана Григорова.

Адриана Григорова добави, че през 2017 година дирекцията е подпомагала 47 непълнолетни и малолетни майки.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА