1 531 земеделски стопани от Варненска област са получили субсидии през 2018 г.

1 531 земеделски стопани от Варненска област са получили субсидии през 2018 г.. Това съобщават от Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) – Варна. От дирекцията напомнят, че срокът за подаване на годишната данъчна декларация, от земеделците – физически лица, е 30 април 2019 г. Земеделските стопани следва да имат предвид, че трябва да декларират получените облагаемите доходи под формата на субсидии, както и всички други облагаеми доходи, в това число и тези от продадената собствена селскостопанска продукция. Не подлежат на облагане с данък по реда на Закон за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) получените обезщетения за имуществени и неимуществени вреди, с изключение на обезщетенията за пропуснати ползи.

Справка относно размера и вида на изплатените субсидии може да бъде направена онлайн в интернет страницата на ДФ „Земеделие“, както и на място в Областна дирекция „Земеделие“ – Варна или в Териториална дирекция на НАП Варна.

При установяване на несъответствия между констатираната и вече декларирана сума може да бъде подадена коригираща декларация в срок до 30 април 2019 г.

Еднократно в срок до 30 септември 2019 г. данъчно задължените лица имат право да правят промени в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения, чрез подаване на нова декларация, в случай на откриване на грешки след 30 април.

Земеделските стопани могат да намерят подробна информация относно данъчното си облагане и задължителните осигурителни вноски в интернет страницата на Националната агенция за приходите. Допълнителна информация могат да получат на националния телефона на Агенцията 0700 18 700 или в офиса на ТД на НАП Варна.