10 аптеки са проверени от служители на РЗИ – Варна през миналата седмица

Снимка: ИА "Фокус"

10 аптеки са проверени от служители на РЗИ – Варна през миналата седмица. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Варна от Регионалната здравна инспекция в града, на база данните за периода от 4-ти до 10-ти октомври. О там добавиха, че служителите на отдел “Организация и контрол на медицинските дейности” са направени общо 39 проверки, от тях 10 в аптеки, 1 на дрогерия, 3 на лица, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, 3 в Лечебно заведение за болнична помощ , 21 в Лечебни заведения за извънболнична помощ , една проверка е била извършена наа лекар. Издадени са 4 указания на аптеки за спазване изискванията на Наредба 28/2008 г. и едно хигиенно заключение за търговия на дребно с лекарствени продукти. Издадено е едно разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти . Комисията за администриране на процеса по регистрация и настъпили промени в обстоятелствата по извършена регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите е разгледала документи за промяна в обстоятелствата по вече извършени регистрации на две лечебни заведения и една първоначална регистрация, изпрати в Изпълнителна Агенция „Медицински надзор“ три комплекта документи за регистрация  и пререгистрация и връчи три удостоверения за регистрации на лечебни заведения . За периода на територията на област Варна от инспектори на отдел “Противоепидемичен контрол” са извършени 35 проверки. Няма наложени административни санкции. Извършени са и 51  епидемиологични проучвания на болни с остри заразни болести .

През изминалата седмица служителите в отдел ”Медицинска паразитология” са извършени 27 проверки, от които в детски заведения по отношение на санитарно-хигиенния режим, тематични проверки и оказана методична помощ. Няма наложени административни санкции.

Десислава ВАСИЛЕВА