10 години от създаването на специалност „Икономика на туризма“ отпразнува СА „Д. А. Ценов“ в Свищов

Велико Търново. Международна научнопрактическа конференция на тема „Туризмът в новото хилядолетие – състояние и перспективи“ се проведе в  СА „Д. А. Ценов“ – Свищов. Събитието бе посветено на 10-годишнината от създаването на специалност „Икономика на туризма“ в свищовската Алма матер, съобщават от пресцентъра на Община Свищов.

Ректорът на СА „Д. А. Ценов“ доц. д-р Иван Марчевски поздрави ръководството на катедрата за избора на актуална тема и изрази надежда конференцията да приключи с реални решения, които да отговарят на нуждите и динамиката на времето, в което живеем. Като подчерта чудесното развитие най-младата катедра, доц. д-р Марчевски подари на нейния ръководител доц. д-р Петя Иванова почетния знак на Акедемията и пожела още много успехи.

На откриването, като представител на Община Свищов, присъства директорът на дирекция „Култура и културно наследство“ Росен Маринов, който поздрави студентите, преподавателския състав на катедра „Икономика и управление на туризма“  и ръководителя й доц. д-р Петя Иванова. Той  им пожела ползотворна научна работа и успешна реализация в практиката. Росен Маринов говори за пропорционалната връзката между икономиката и туризма, и въздействието на добре развития и работещ туристически маркетинг върху икономиката на всеки район. Той подчерта усилията, които община Свищов полага за развитието на туризма и популяризирането на културно-историческите забележителности, като изрази надежда съвместната и ползотворна работа със СА „Д. А. Ценов“ в тази посока да продължи и в бъдеще.