10 278 дела са гледали съдилищата от Ямболския съдебен район през миналата година

Отчет-анализът на дейността на съдилищата от съдебния район на Окръжен съд – Ямбол през 2018 година бе представен днес, съобщиха от институцията.

През отчетния период са разгледани общо 10 278 дела, свършени са 9 263, като 8512 дела са свършени в тримесечен срок /92%/.

През 2018 г. в съдебния район са осъдени общо 875 лица, оправдани са 13 лица.

По изпълнителните дела на районите съдилища от съдебния окръг през 2018 г.  са събрани общо 988 789 лева. В районите съдилища от съдебния окръг, са извършени 13 054 бр. вписвания. Издадени са 17 535 бр. свидетелства и справки за съдимост.

Общото заключение на отчет-анализът е, че през 2018 г. са постигнати отлични резултати в цялостната дейност на всички съдилища в съдебния район на Окръжен съд – Ямбол.

В съдебния район на ОС – Ямбол се включват Окръжен съд – Ямбол, Районен съд – Ямбол, Районен съд – Елхово и Районен съд – Тополовград. През 2018 г. в съдебния район работиха общо 31 съдии и 1 младши съдия, 6 държавни съдебни изпълнители, 5 съдии по вписванията и 96 съдебни служители.