10 773 лева е средната брутна годишна работна заплата в област Варна за 2016 година при 11 379 лева средно за страната

10 773 лева е средната брутна годишна работна заплата в област Варна за 2016 година при 11 379 лева средно за страната. Това съобщиха от Териториално статистическо бюро – Североизток. Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2016 година на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Варна показват, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 150 698, което представлява 6.6% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2015 година броят на наетите намалява с 1 049 души или с 0.7%. Намаление се наблюдава в единадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Операции с недвижими имоти“, „Строителство“  и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“. Увеличение на наетите лица е регистрирано в осем икономически дейности – най-значително във „Финансови и застрахователни дейности“ и „Култура, спорт и развлечения“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” и „Преработваща промишленост” – съответно 19.1 и 13.3%.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение област Варна заема трето място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в областите София (столица) – 723.3 хил. и Пловдив – 214.9 хил., а най-малък в област Видин – 16.5 хиляди.