102 проверки на 90 обекта са извършили през ноември експертите от Екоинспекцията в Пазарджик

Пазарджик. Експертите от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пазарджик извършиха през ноември 102 проверки на 90 обекта, съобщиха от инспекцията. В рамките на контролa са дадени 37 предписания. За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда  и специалните закони в областта на опазването на околната среда са съставени три акта. Издадени са пет наказателни постановления, с които са наложени една глоба и четири имуществени санкции в общ размер – 46 000 лв.