10,4% е равнището на безработица в Шуменска област през февруари

Снимка:Радио "Фокус"- Шумен

Равнището на безработица в Шуменска област през февруари е 10,4%. Това съобщиха от Дирекция „Бюро по труда“. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта e 7886, със 101 по-малко спрямо предходния месец. В сравнение с февруари 2019 г. безработните са нараснали с 118 лица, а равнището на безработица е с 0,2 процентни пункта по-високо. В град Шумен броят на регистрираните безработни през месеца е 1588 при 1633 за януари 2019. Равнището на безработица в града е 3,5%, с 0,2 процентни пункта по – малко спрямо предходния месец. При сравнение на годишна база, спрямо февруари 2018 г., броят на безработните намалява със 92 лица, а равнището е с 0,2 процентни пункта по-ниско. На работа през февруари са постъпили 535 безработни лица. От тях 88,6% са устроени на работа на първичния трудов пазар.