104 сигнала за деца в риск от изоставяне са постъпили в Дирекция „Социално подпомагане” във Варна от родилните отделения

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

104  сигнала за деца в риск от изоставяне са постъпили в Дирекция „Социално подпомагане” във Варна от родилните отделения през първото шестмесечие на 2018 година. Това каза за Радио „Фокус“ – Варна Анна Конукова, ръководител на отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна. 64 от случаите са свързани с родили непълнолетни майки, като 34 от тях са от други населени места и сигналите са препратени до съответните социални дирекции за оценка. 30 от непълнолетните майки  живеят на територията на община Варна, като 24 сигнала са за момичета на възраст 16-18 години, а  6 – за момичета на възраст 14-16 години. След направената оценка на риска за непълнолетната родилка и новородените бебета спрямо 6 деца са предприети  мерки за закрила „подкрепа в семейна среда“. Според анализа на дейностите по прилагане мерки за закрила на детето на територията на община Варна и община Аксаково сигналите, касаещи пълнолетни майки, са 50, като от тях 4 са препратени по местоживеене в други населени места, а за останалите 46 са изготвени социални доклади и според наличието на риск за новородените деца не са предприети или са предприети мерки за закрила. 11 деца са настанени в специализирана институция, майка и бебе са настанени в звено „Майка и бебе“, 11 деца са настанени в приемно семейство, а други 4 са получили подкрепа в семейна среда.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА