107 медицински и други специалисти работят в детските ясли и яслени групи в област Пазарджик

Снимка: pixabay.com

Пазарджик. В самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детските градини в област Пазарджик са постъпили 591 деца, или с 12 повече в сравнение с предходната година, съобщи за Радио „Фокус“ – Пазарджик Гергана Спасова, главен експерт в отдел „Статистически изследвания“ – Пазарджик. „В сравнение с предходната година броят на децата в детските ясли намалява с 4.7%. Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст към края на 2018 г. се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 86.7%. По основно трудово правоотношение в детските ясли в област Пазарджик работят 107 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават деца. Медицинските специалисти по здравни грижи са 60, като 93.3% от тях са медицински сестри (56). Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли е 47 души“, обясни Спасова.

Ваня НИКОЛОВА