1155 нарушения са установени за първите три месеца от годината от трудовите инспектори в Кюстендил

Радио "Фокус" - Кюстендил

Кюстендил. 1155 нарушения са установени за първите три месеца от годината от трудовите инспектори в Кюстендил. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил Валентин Златински, директор на „Инспекция по труда” – Кюстендил. По думите му за първото тримесечие на годината са направени 303 проверки. 515 са нарушенията, свързани с безопасността при работа, а останалите касаят трудовите правоотношения. Констатирани са осем нарушения, касаещи работа без сключен трудов договор. „Случаите със забавяне при изплащането на трудовите възнаграждения намаляват. В момента имаме две малки предприятия, които са проблемни. Ние упражняваме контрол, съгласно правомощията ни. При необходимост ще се възползваме и от правото да поискаме откриване на производство по несъстоятелност”, каза Валентин Златински. По думите му това може да се случи, ако има забавяне при изплащането на трудовите възнаграждения за повече от два месеца, засягащо поне една трета от служителите. За първото тримесечие са съставени 55 акта за установени административни нарушения. 12 са актовете, свързани с нарушения по безопасност на труда, 18 са актовете за нарушения на изпълнението на трудовите правоотношения. 25 са актовете по отношение на нарушения на правилата за трудова миграция.

Венцеслав ИЛЧЕВ