118 места за настаняване с над 10 легла са функционирали през септември 2019 г. в областта

Велико Търново. През септември 2019 г. в област Велико Търново са функционирали 118 места за настаняване с над 10 легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 457, а на леглата – 5 069 . Това сочат данни на Териториално статистическо бюро – Север, Отдел „Статистически изследвания – Велико Търново“. В сравнение със септември 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства с 0.9%, а леглата в тях – с 4.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през септември 2019 г. е 38 163, или с 10.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение на нощувките се регистрира както в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – с 13.1%, така и в тези с 3 звезди и с 1 и 2 звезди съответно – с 12.9 и 8.8%. Увеличение на реализираните нощувки спрямо септември 2018 г. се наблюдава както при българските граждани – с 13.3%, така и при чужденците – с 5.4%.

През септември 2019 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 66.3% от общия брой нощувки на българи и 35.5% – на чужди граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 16.4% от нощувките на български граждани и 11.1% – на чужденци, а в местата за настаняване с 4 и 5 звезди тези дялове са съответно 17.3 и 53.4%.