1188 килограма опасни битови отпадъци предадоха за два дни гражданите на Велико Търново

Велико Търново. 1188 килограма опасни битови отпадъци събраха великотърновсци в рамките на двудневната кампания на Общината, която се проведе в града. Ненужните вещи и боклуци ще бъдат обезопасени и рециклирани, съобщават от пресцентъра на местната администрация.

За пореден път гражданите на старата столица проявиха активност и висока гражданска и екологична отговорност, предавайки съхранявани от тях в домакинствата опасни битови отпадъци. Това  подпомага устойчивата политика на Община Велико Търново не само във възпитаването на отговорно гражданско поведение у възрастните, но и в децата и младите хора. Призивът на местната администрация е  да запазим чист и красив нашият прекрасен град и в бъдеще.

В продължение на двата дни на кампанията в двата мобилни пункта на компанията- партньор „Балбок инженеринг“ бяха предадени :

Опасни отпадъци от домакинствата (замърсени опаковки, лекарства с изтекъл срок на годност, луминисцентни тръби, киселини и бои) – 218,4 кг

От пункта в кв. „Бузлуджа“ на 2-ри – 52,900 кг.

От пункта в кв. „Колю Фичето“ на 3-ти – 165,500 кг.

–  Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване – 740 кг

От пункта в кв. „Бузлуджа“ – 360 кг

От пункта в кв. „Колю Фичето“ – 380 кг

– Негодни за употреба батерии и акумулатори – 8 кг

От пункта в кв. „Бузлуджа“ – 6 кг

От пункта в „Колю Фичето“ – 2 кг

– Излезли от употреба гуми – 220 кг

От пункта в кв. „Бузлуджа“ – 100 кг

От пункта в „Колю Фичето“ – 120 кг