Над 100 са случаите по превенция на изоставянето, по които са работили експертите от отдела за закрила на детето във Варна

119 са случаите по превенция на изоставянето, по които са работили експертите от отдела за закрила на детето във Варна през първите шест месеца на 2018 година. Това каза за Радио „Фокус“ – Варна Анна Конукова, ръководител на отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна. Новите случаи за полугодието са 42, от които 9 за община Аксаково. Според анализа на дейностите по прилагане мерки за закрила на детето на територията на община Варна и община Аксаково в голяма част от случаите, където е предприета мярка за закрила „подкрепа в семейна среда”, се работи предимно по превенция на изоставянето на децата и настаняването им извън семейството. Често пъти основните проблеми в тези семейства са липса на жилище, невъзможност да заплащат наеми, безработица и липса на доходи, като тези проблеми не могат да бъдат решени с насочване към услуги в общността или социална работа на водещия случая социален работник. Друг проблем е също ниската ефективност на работата на социалните работници от центровете за обществена подкрепа, както и невъзможност за работа при несътрудничество от страна на родителите, отчитат от отдела. Друг голям често срещан проблем, при който се работи в семейна среда, е реализиране на контакта на детето с един от родителите при раздяла, развод, по време на съдебни производства и др. Броят на случаите от такова естество са общо 27, като 11 са нови за полугодието. Най-тежки от тях са случаите със синдром на родителско отчуждение, като при повечето родителят отчуждител обвинява другия родител в сексуално насилие и водят множество съдебни производства.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА