12 проверки са извършени от служители на отдел “Организация и контрол на медицинските дейности” през седмицата във Варна

снимка: pixabay.com

12 проверки са извършени от служители на отдел “Организация и контрол на медицинските дейности” през седмицата във Варна. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Варна   от Регионалната здравна инспекция в града. Три от проверките са били в аптеки, една проверка е извършена в Лечебни заведения за болнична помощ, а 8 проверки са извършени от специалистите на РЗИ – Варна  в лечебни заведения за извънболнична помощ.

Издадени са две указания на аптеки за спазване изискванията на Наредба 28 и две  хигиенни заключения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптеки.

Комисията за администриране на процеса по регистрация и настъпили промени в обстоятелствата по извършени регистрации на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите е издала три удостоверения по чл. 40 от Закона за лечебните заведения.

Десислава ВАСИЛЕВА