120 председатели на Общински съвети заседават в Пловдив

Пловдив.  120 председатели на Общински съвети от цялата страна ще бъдат в Пловдив този четвъртък, където ще се проведе XVII-то Общо събрание на Националната асоциация на председатели на Общински съвети. Това съобщиха от Общински съвет- Пловдив. По време на форума ръководството на Асоциацията ще представи отчет за свършеното през 2018г. Председателите ще разгледат и приемат и бюджета на Асоциацията за 2019г., а така също и програмата  през настоящата година, която акцентира върху законодателството касаещо местното самоуправление, така също повишаване на административния капацитет. Председателите на Общински съвети си дават поредна среща в Пловдив, като самата Асоциация също е учредена в града през 2004г.  Тогава 51 председатели на Общински съвети полагат началото на Националната асоциация на председателите на Общински съвети, която 15 години по-късно  вече наброява 206 членове. На предстоящата среща се очаква приемането на нови членове.