13 профилирани паралелки и 18 професионални паралелки  се предвиждат за учебната 2019-2020 г. във Видинска област

13 профилирани паралелки и 18 професионални паралелки  се предвиждат за учебната 2019-2020 г. във Видинска област. Това стана ясно на  85-то заседание на  Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на Област Видин, на което се  представи, обсъди и съгласува предложения държавен план-прием за следващата  учебна година, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Видин. Предложението е  на Регионално управление на образованието – Видин за план-прием след завършено основно образование „Нова професия се предвижда в Професионална гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев” гр. Видин – половин паралелка специалност „Производство на облекло от текстил“, а в Професионална гимназия по селско стопанство „Г. М. Димитров” гр. Дунавци, се предлага нова специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“ в 2 паралелки – 1 дневна и 1 задочна форма на обучение“, запозна присъстващите Веселка Асенова, началник на Регинално управление на образованието. Според областният управител Албена Георгиева  представения план-прием е балансиран и съобразен с броя на учениците завършващи 7-ми клас  „План приемът  е израз на добро сътрудничество между директорите на училищата от областта и заинтересованите институции. Постигнат е един разумен вариант на държавен план-прием“, каза Албена Георгиева.

По време на днешното заседание на Комисията по заетост се дискутираха също въпроси относно провеждането на предстоящото проучване на потребностите на работодателите от работна сила по Закона за насърчаване на заетостта, разработването на Областната и общинските стратегии за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците от областта, както и на Областният и общинските планове за младежта.

Анна ЛОЗАНОВА