1330 метра противопожарни просеки са почистени на територията на Държавно горско стопанство „Кюстендил”

Снимка: ИА "Фокус"

Кюстендил. 1330 метра противопожарни просеки са почистени на територията на Държавно горско стопанство „Кюстендил”. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил инж. Тони Колев, директор на горското стопанство. По думите му съгласно лесоустройствения проект са направени 1000 метра нови лесо-културни прегради. Поставени са 30 табели с противопожарно съдържание. Освен това е проведена процедура за дооборудване на противопожарните депа. „Старшите лесничеи и горските надзиратели извършват инструктаж на хората в горските територии, за спазване на противопожарните разпоредби от страна на приходящите и работещите хора в горите”, каза Тони Колев. По думите му периодично в медиите се излъчват съобщения относно защитата на горите от пожари. Тази дейност ще продължи до края на противопожарния сезон. На този етап няма сериозни пожари, възникнали на територията на Държавно горско стопанство „Кюстендил”.

Венцеслав ИЛЧЕВ