14 селища в област Шумен са били с режимно водоподаване през декември 2019 година

14 селища в област Шумен са били с режимно водоподаване през декември 2019 година. Това сочи информация на сайта на Регионалната здравна инспекция. На режим са били с. Салманово, с. Черенча, с. Черни връх, с. Риш, с. Избул, гр. Върбица, с. Чернооково, с. Станянци, с. Ловец, с. Бяла река, с. Тушовица,  с. Тимарево, с. Златар и с. Драгоево. Изследвани са били две проби- от гр. Шумен и с. Развигорово. При изследваните 8 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, не са открити несъответствия по Наредба №9 за качеството на водата. Изследвана е проба от чешмата до хотел „Тополите“, в с. Развигорово. Установено е, че водата там е с наднормено съдържание на нитрати. Измерената стойност за нитрати е 72 мг/л, при максимално допустима 50 мг/л. През декември миналата година са били регистрирани  30 чревни инфекциозни заболявания за- хепатит А – 7, ентероколит – 18, колиентерит – 1 и салмонелоза – 4. Не е установена причинна връзка между качествата на питейната вода и регистрираните чревни инфекциозни заболявания.