Инж.Сашко Каменов, РДГ-Берковица: В гората има толкова много живот

С инж. Сашко Каменов, директор на РДГ-Берковица, разговаряме за горите в Северозападна България, за грижите, които се полагат за нея и за това къде са най-старите гори.

Радио „Фокус“:Как посрещате Седмицата на гората?

Инж.Сашко Каменов: Всяка година в Седмицата на гората се обръщаме към младите хора и подрастващите, защото следващите поколение ще черпят благата от резултатите от дейността на всеки един лесовъд. На 5 април планираме да е Ден на отворените врати в РДГ – Берковица. Ще отговаряме на всички въпроси. През цялата седмица се провеждат съвместни инициативи на Горските стопанства с общините на традиционни залесявания. На 8 април в Белоградчик служители на РДГ – Берковица съвместно с граждани и ученици ще извършим залесяване. Целта ни е да покажем на гражданите през Седмицата на гората, че се полагат грижи за българската гора.

Радио „Фокус“:Какво е характерно за горските площи в Северозападна България?

Инж.Сашко Каменов:Най-широко застъпен в Северозападния регион като дървесен е вид е дъбът. Той преобладава в равнинните и пред хълмистки части, като той заема 44% от територията на горите. След него по площ е букът, който е с около 20% и заема предимно по високите планински части. 9% заемат иглолистините гори, които са изкуствен създадени и пострадаха най-много при обледяването в края на 2014 година. Общата площ на горските територии на територията на РДГ-Берковица е 249 633 хектара, от тях в защитена зона екологична мрежа „Натура 2000” попадат 91 793 хектара или 37% от общата площ. Горите във фаза на старост в региона са 6705 хектара, като те също попадат в горите по защитената зона „Натура 2000”.

Радио „Фокус“:Намаляват ли горските площи и какво се прави за тяхното оцеляване?

Инж.Сашко Каменов:Не знам защо в общество, свързването за това , че се извършва контролирана сеч се свързва с това, че горските площи намаляват. Не, горските площи не намаляват. За миналата година – 2016, по отчетни данни горските площи са се увеличили с 833 хектара. Това са нови инвентаризирани гори, самозалесили се през последните 10 години и те стават горски територии. Вие виждате, когато пътувате площи, които не се обработват, не се косят, тези площи естествено започват да се заемат от дървесни видове.

Радио „Фокус“: От какво боледуват най-често горите в Северозападна България?

Инж.Сашко Каменов:Голям проблем за горските масиви в Северозападна България имаше в края на 2014 г и началото на 2015 г. т.н. ледолом. В площите с надморска височина между 600 и 850 метра пострадаха предимно иглолистни и широколистни насаждения. При някои от тях пострадаха частично короните на дърветата, при други изцяло дърветата бяха повалени. Всичко това доведе до извършване на принудителни сечи, които обхванаха значителни площи. Над 4000 хектара бяха засегнатите гори. През миналата година най-сериозно бе нападението от върхов корояд, като бяха обхванати 2820 хектара горски площи. От тези близо 7000 хектара гори, които пострадаха 5700 хектара вече са усвоени, т.е. дървесината усвоена, реализирана и площите са почистени. Една малка площ от тях ще бъде залесена наново, защото не може да има при тях есетествен процес на залесяване. В по-голямата част от засегнатите територии горите ще се възстановят по естествен начин с местни дървесни видове, които биха били по-устойчиви.

Радио „Фокус“:Кои са най-старите горски масиви в Северозападна България?

Инж.Сашко Каменов:Във високите части на планините се намират районите с най-стари горски площи в Северозападна България. Това са горите от Врачанския Балкан до Западна Стара планина в района на Белоградчик.

Радио „Фокус“: Вие в коя гора предпочитате да отидете? Кой горски масив за Вас е най-красив?

Инж.Сашко Каменов:Само да не засегна някого, но, тук в региона на Берковица имаме едни от най-красивите букови гори. Всеки, който пътува за София през прохода „Петрохан” може да се наслади на това наше богатство. Най-много ми харесват буковите гори в Берковския регион. Излезте през лятото в една букова гора и ще усетете на фона на лятната горещина каква прохлада е в буковата гора. Мотото на Седмицата на гората тази година е „Гората е живот” и е така, в гората има толкова много живот!
Анна ЛОЗАНОВА