143 сигнала за деца в риск са подадени от началото на годината в Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Кюстендил

Кюстендил. 143 сигнала за деца в риск са подадени от началото на годината в Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Кюстендил. Това съобщи пред журналисти Радостина Васева, директор на социалната институция, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Кюстендил. Сигналите са били свързани с деца в риск – изоставяне, насилие в семейна среда, неглижиране и други. От тези сигнали 68 са превърнати в случаи, които са разгледани и са предприети съответните мерки. По отношение на 56 случаи от страна на отдел „Закрила на детето“ се прилагат мерки за закрила в семейна среда по чл. 23 от Закона за закрила на детето, тоест детето се отглежда в семейството си. Родителите и детето получават подкрепа, предоставят се различни видове консултации или ползват социални услуги в общността. Седем деца са настанени в семейство на роднини и близки, а четири деца са настанени в професионални приемни семейства. Едно дете е насочено към Център за настаняване от семеен тип. Броя на професионалните приемни семейства в област Кюстендил е 49. Настанените в тях деца са 42. Броят на професионалните приемни семейства без деца е 14. В работата си с деца и семейства в риск социалните работници се водят от принципа, че семейството е естествена среда за израстването и благосъстоянието на всичките му членове и особено на децата. В тази връзка усилията на социалните работниците са насочени към оказване на необходимата защита и съдействие, така че семейството да може пълноценно да поема своята отговорност в обществото осигурявайки семейна среда, която да стимулира пълноценно и хармонично развитие на децата.

Венцеслав ИЛЧЕВ