15 международни проекта е реализирала Старопрестолната гимназия по икономика във Велико Търново от 2000 година насам

Велико Търново. 15 международни проекта е реализирала Старопрестолната професионална гимназия по икономика във Велико Търново от 2000 година насам. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Велико Търново Соня Маркова, учител в гимназията и ръководител на проектите. Тя отбеляза, че проектите са реализирани по различни програми – „Коменски“, „Леонардо да Винчи“, „Младежта в действие“, „Еразъм+“ и други.  За този период са реалзиирани шест проекта за мобилност, с провеждане на триседмични учебни практики в чужди европейски офиси – в Германия, Австрия и Португалия.  Соня Маркова посочи, че над 420 ученици и учители са участвали в тези международни транснационални проекти. „Това доказва, че гимназията има висок капацитет по отношение на иницииране, подготовка и изпълнение на транснационални проекти. Ползите от международни проекти за едно училище са безспорни. На първо място са придобиване на умения за работа в екип, допълване на познанията в различни области на теорията и практиката, повишаване на квалификацията, осъществяване на чуждоезиков и междукултурен диалог между участниците в транснационалните мобилности. Не на последно място се осъществява и успешно партньорство с бизнеса. Запознаваме се и после прилагаме добри практики на колегите от други европейски страни. Всичко това води към повишаване на интереса на учениците към професионалното образование и обучение и развиване на техните лични и професионални компетентности“, допълни Соня Маркова.

Надежда КРЪСТЕВА