151 са избирателните секции, образувани на територията на община Пазарджик за предстоящите местни избори

Пазарджик. В Община Пазарджик за Местните избори са образувани 151 избирателни секции, съобщиха от общинската администрация. От там уточниха, че 97 са в град Пазарджик, от които: 91 основни и 6 секции в специализирани институции (“МБАЛ–Пазарджик” АД, Държавна психиатрична болница – Пазарджик, Затвор – Пазарджик,  МБАЛ “Хигия” АД, УМБАЛ “Пълмед” ООД и “Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Пазарджик” ЕООД). 54 от избирателните секции са в кметствата на общината. Право да гласуват имат избирателите, адресно регистрирани по постоянен или по настоящ адрес на територията на Община Пазарджик.  Справка, относно мястото си на гласуване всяко лице може да направи на безплатен телефон: 0800 18809 и в Центъра за гражданска регистрация.