151 са избирателните секции, образуване на територията на община Пазарджик за предстоящите местни избори

Пазарджик. В Община Пазарджик за предстоящите местни избори на 27.10.2019 г. са образувани 151 избирателни секции, съобщиха от общинската администрация. От там уточниха, че 97 са в град Пазарджик, от които: 91 основни и 6 секции в специализирани институции (“МБАЛ–Пазарджик” АД, Държавна психиатрична болница – Пазарджик, Затвор – Пазарджик,  МБАЛ “Хигия” АД, УМБАЛ “Пълмед” ООД и “Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Пазарджик” ЕООД). 54 от избирателните секции са в кметствата на общината. Право да гласуват имат избирателите, адресно регистрирани по постоянен или по настоящ адрес (при подадено заявление) до 26.04.2019 г. включително (шест месеца уседналост преди изборния ден) на територията на Община Пазарджик. До 16.09.2019 г. ще е ясен броят на избирателите, съгласно предварителните избирателни списъци – част І, които общинската администрация ще обяви на определените със заповед на кмета места и ще публикува на интернет страницата на общината. До 01.10.2019 г. ще се обяви и част ІІ, в която се вписват гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, подали декларация за гласуване до 16.09.2019 г. В Дирекция “Гражданска регистрация на населението” и в кметствата на Община Пазарджик започна приемът на всички видове заявления, свързани с предстоящите избори от 16.09.2019 г. Крайният срок за приемане на заявления за гласуване по настоящ адрес и заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019 г. На основание чл. 34, ал. 6 от Изборния кодекс при избори за общински съветници и за кметове удостоверения за гласуване на друго място не се издават. Лицата, регистрирани по настоящ адрес в чужбина до 26.04.2019 г.  ще бъдат заличени от избирателните списъци. Справка, относно мястото си на гласуване всяко лице може да направи на безплатен телефон: 0800 18809 и в Центъра за гражданска регистрация.