Инж. Васил Мезов, „Инспекция по труда“ – Пазарджик: Увеличава се броят на младежите под 18 години, които желаят да се трудят

За проверките, извършвани от трудовите инспектори в област Пазарджик, констатираните нарушения и отчетените тенденции от началото на годината, Радио „Фокус” – Пазарджик потърси за коментар инж.Васил Мезов, директор на Дирекция „Инспекция по труда” – Пазарджик.

 

Фокус: Г-н Мезов, колко са проверките, извършени от трудовите инспектори от началото на годината в Пазарджишки регион?

Васил Мезов: През първите няколко месеца на годината трудовите инспектори в област Пазарджик са извършили 442 проверки. В резултат на проверките и констатираните нарушения са съставени 162 акта. Голяма част от тях са свързани с масовото уволнение на работници в обувния цех в град Ветрен. Инспекцията по труда е съставила 80 акта на собствениците на обувния цех в град Ветрен. Актове са съставени и след злополуката в предприятие за производство на медикаменти в град Пещера, при която загинаха двама души.

Фокус: Какви тенденции отчитате?

Васил Мезов: Отчитаме значителен ръст при актовете като 1/3 от тях са за предприятието в град Ветрен. Въпреки това обективно е висок размерът на актовете през тази година в сравнение с миналата. Това означава, че има определено отпускане на работодателите по отношение спазване изискванията за организацията на дейността и спазването на трудовото право. Трудовите инспектори ще предприемат съответните мерки, за да гарантират спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и изискванията на трудовото ни законодателство.

Фокус: Предвидили ли сте проверки и за спазване на изискването за еднодневни трудови договори в селското стопанство?

Васил Мезов: Трудовите инспектори в област Пазарджик започват кампания по проверки за наличието на трудови договори от наети  на работа в сектор „Земеделие”. С повишаването на температурите и началото активния селскостопански сезон започва и закупуването на еднодневни трудови договори от страна на земеделски производители, които наемат работници. За съжаление не намалява броят на хората в региона, които са ангажирани да работят без трудови договори. Предвидени са достатъчен брой проверки в различни сектори на икономиката. В зависимост от ситуацията винаги можем да предвидим и допълнителни или да разширим техния периметър, в зависимост от констатациите, които правим.

Фокус: Споменахте за работещи без трудови договори. Каква е ситуацията при наемането на непълнолетни на работа?

Васил Мезов: Значително по-голям е броят на младите хора в област Пазарджик, ненавършили 18-годишна възраст, които желаят да се трудят. Преди няколко години тенденцията беше обратна – към намаляване на този брой, но от миналата година рязко се е променила. През миналата година издадохме над 100 разрешителни за наемане на непълнолетни на работа. Подобна е ситуацията и сега – от началото на годината, въпреки, че все още не е дошъл летния сезон. Тогава младите хора  са най-активни при търсенето на работа. Големи хранителни или търговски вериги предпочитат да наемат млади хора на работа, тъй като инвестират в тяхното обучение и  след това им предлагат и постоянна заетост.

Ваня НИКОЛОВА