158 свободни места са обявени в детските ясли през септември във Варна

Снимка: ИА "Фокус"

158 свободни места са обявени в детските ясли през септември във Варна, съобщиха за Радио „Фокус“ – Варна от местната администрация.  Тези места са обявени за целодневен прием в детските ясли във Варна за класирането на 24-ви септември За целта електронната система за прием ще бъде затворена за редакции и регистрации на нови заявления от 22-ри септември до 24-ви септември включително. На 25-ти септември системата ще бъде отворена за редакции и регистрации. Във връзка с приетите „Правила и критерии за класиране и прием на деца в детски ясли на територията на Община Варна“ при извършване на класиране регистрационният номер на заявлението вече няма значение. Децата се класират в низходящ ред по брой точки, а при равни условия се прилага функция по генериране на случайни числа. Така децата се подреждат във възходящ ред по случайно число. Класирането ще бъде обявено на 24-ти септември, а срокът за потвърждаване на приетите деца е от 25-ти до 30-ти септември. След това те ще бъдат приемани поетапно по предварително изготвен график от директора на съответната детска ясла.

Десислава ВАСИЛЕВА