16 000 данъчни декларации на граждани са подадени в НАП – Велико Търново

Велико Търново. 16 000 данъчни декларации на граждани са подадени към края на работния ден на 30 април в НАП – Велико Търново. Електронната система за деклариране на доходите функционираше до полунощ, съобщиха от приходното ведомство.

Половината данъчни декларации за доходите на физическите лица са подадени по интернет с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или електронен подпис, като 2019 е първата година, в която електронните формуляри са повече от хартиените. От началото на годината до момента чрез електронната система за плащане (т.нар. виртуален POS) и чрез физическите POS терминали в офисите на НАП са платени над 1,5 млн. лева без такси.

От приходната агенция съобщават още, че през 2020 година декларирането на доходите ще бъде значително по-лесно за хората, които имат ПИК или електронен подпис. Тогава всички доходи от трудов договор, както и хонорарите и възнагражденията по граждански договори, ще бъдат предварително попълнени от НАП в данъчните декларации на гражданите и те ще имат възможност да ги прегледат, коригират и допълнят при нужда.

„Отчитаме успешна данъчна кампания 2019 година, Виждаме ясна тенденция на ръст на електронното деклариране и плащане, ще продължим да работим за усъвършенстване на електронните услуги“, каза директорът на „Обслужване“ в ЦУ на НАП Боряна Георгиева.