162 паралелки за прием в VIII клас предвижда проектът на държавния план-прием за учебната 2018/2019 година за област Варна

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

162 паралелки за прием в VIII клас предвижда проектът на държавния план-прием за учебната 2018/2019 година за област Варна. Това каза за Радио „Фокус“ – Варна Венцеслава Генова, началник на Регионалното управление на образованието във Варна. По думите й държавният план-прием е съобразен и с изискването да се гарантира качество на учебно-възпитателния процес, което означава осигурена материално-техническа база, оборудвани кабинети, учебни работилници, лаборатории, осигурени дидактически материали и пособия, назначени правоспособни учители, осигурена задължителна учебна документация, инвестирани средства за модернизация на материално-техническата база и за повишаване квалификацията на учителите, осигурено обучение в дневна и задочна форма за придобиване на средно образование и различни степени на професионална квалификация, осигурен баланс между завършващите основно образование ученици и броя на местата за продължаващи образованието си в VIII клас ученици в профилирани и професионални паралелки във видовете училища. „Предложенията за държавен план-прием бяха съобразени с осигурено обучение по професията „Работник в озеленяване“ за ученици, които са завършили VII клас, но не покриват държавните образователни стандарти. В проекта за държавен план-прием в област Варна те имат шанс да продължат своето образование в Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“, посочи Венцеслава Генова.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА