17 докладни записки са включени в предварителния дневен ред за предстоящото заседание на Общински съвет – Кюстендил

Кюстендил. 17 докладни записки са включени в предварителния дневен ред за предстоящото заседание на Общински съвет – Кюстендил. Това съобщи за Радио „Фокус” – Кюстендил Михаела Крумова, председател на Общински съвет – Кюстендил. Заседанието ще се проведе на 25 април от 14.00 часа в залата на парк-хотел „Кюстендил”. На заседанието трябва да бъде приета нова наредба за управление на горски територии – собственост на Община Кюстендил. Старата наредба е от 2011 година, тя е изменяна многократно, поради което е изработен нов нормативен общински акт. Съветниците трябва да гласуват отчета на дейностите, свързани с развитието на туризма през 2018 година и проект на програма за развитие на туризма в Община Кюстендил през 2019 година. В дневния ред е включено и приемане на общинска програма на мерки за закрила на деца с изявени дарби. Съветниците трябва да гласуват годишен план за развитие на социалните услуги, както и годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Ще бъде предложена за приемане и средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности на община Кюстендил за периода 2020 г. – 2022 г. Общинският съвет ще разгледа докладите на читалищата на територията на Община Кюстендил за 2018 година.

Венцеслав ИЛЧЕВ