18 429 лица и семейства от Пловдив и областта са подпомогнати с целева помощ за отопление през изминалия отоплителен сезон

Пловдив. 18 429 лица и семейства от Пловдив и областта са подпомогнати с целева помощ за отопление през изминалия отоплителен сезон. Това съобщиха за Радио „Фокус” Пловдив от регионалната дирекция „Социално подпомагане”. Начислените и изплатени средства за цялата област са на стойност 6 666 248 лв.. От средата на юли 2017 год. започва приемът на заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2017/2018 г. Заявления се приемат до 31 октомври. Промените в Наредбата за енергийно подпомагане на уязвимите лица и семейства, която е публикувана за обществено обсъждане, ще бъдат приети до 17 юли. За определяне правото на подпомагане се извършва социална анкета в дома на лицето/семейството и се прилага индивидуален подход към всеки конкретен случай. Затова е необходимо всяко лице/семейство да подаде молба с необходимите документи. По важните условия за подпомагане с енергийна помощ са средномесечният доход на лицата и семействата за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация да е по-нисък или равен на диференцирания минимален доход за отопление. Лицата и семействата трябва да отговарят и на условия от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, а именно да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество, да не притежават движима и недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на допълнителни доходи и да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане,както и да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане (общата стойност на сделките не трябва да надвишава 60-кратния размер на гарантирания минимален доход за съответния период – 3 900 лв.) или чрез договор за дарение през последните 5 години.
Безработните лица в трудоспособна възраст трябва да са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“ най-малко 6 месеца преди подаване на молбата и др.
В заявлението задължително се заявява видът на ползваното отопление – електроенергия или твърдо гориво. При заявено отопление с електроенергия се прилага за справка актуален клиентски/абонатен номер. Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2017 г. до 31 март 2018 г.
Цветана ТОНЧЕВА